• تبلیغات
  بازدید: 4565
 • قیمت‌ها به ترتیب زیر می‌باشند:

  قیمت زمان اندازه بنر پلن
  20,000 یک ماهه 468X60 زیر پست ها
  30,000 یک ماهه 468X60 هدر
  15,000 یک ماهه 468X60 بالای نظرات
  50,000 یک ماهه پاپ آپ
  30,000 یک ماهه 120×120
  250X250
  گوشه‌ای